Design & konstruktion 

Studio & live

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installation

 

 

      Kontakt & info     

 

Galleri/showroom

 Service & reparation 

 

Kompletta installationer / flytt av nya eller befintliga produkter och system

Vi installerar både nya och gamla produkter, konstruktioner och system

Till fordon, filminspelningar, skyltfönster, lokaler, utställningar, livespelning, studioinspelning, Inredning, teknik, ljud och bild

Vi flyttar det ni vill flytta. Produkter ni redan har eller som ni köpt av oss samt konstruktioner vi har tillverkat och designat efter ert önskemål.

 

 

En artikel om Multiqrafts installatör

Installationer åt Sjunde AP-fonden via företaget STV och vår Johan

"Samarbetet med STV har varit lätt tack vare kompetenta installatörer"  Marianne Björk Administrativ chef, Sjunde AP-fonden

Den kritiken tackar vi för!

 

Andra uppdrag har också utförts åt:


Astra Zeneca

Apoteket

Axcel AB

Alstom

Arvako

Bilspedition

BMF reklam & design

Catron

Centrum för vuxnas lärande

Clas ohlson

Danaher motions

Ericsson Usabillity LAB

Engström telecom

Flir

Försvarshögskolan

Försäkringskassan

Förvaltningsaktiebolaget kronan

Huddinge kommun

Handelsbanken

Hewlett Packard

Innebar

Karolinska institutet

Karolinska universitetssjukhuset

Karolinska sjukhuset

Kungliga tekniska högskolan

Krisberedskapsmyndigheten

Lagercrantz Group

Lidköpings högskola

Lidingö Tv service

Manheimer swartling

Myrsjöskolan

Norrlands läns landsting Luleå

NFI Competence

Nyköpings lärcenter

Olving Bohlin & Strömberg

Polisen

Probima

Pharmadule

Rikspolisstyrelsen

Rosenlunds sjukhus

Riksrevisionen

Statshuset

SEB

Swedbank

Sundsvalls sjukhus

Södertörns tingsrätt

Stockholms tingsrätt

Sveriges Riksbank

SKL Sveriges kommuner och landsting

Skolverket

Skatteverket

Scania

Statens kulturråd

Sveaskog

Segulah

Sveriges television

Strålskyddsmyndigheten

SLS Venture

Spendrups

SLS Venture

Semcon

Specialpedagogiska Örebro

STV video data

Tullverket

Tv video kompaniet

Vasamuseet

Voice Proffessional

Öhmans